MOTIVASI DJAJENDRA

“Kesalahpahaman menghilangkan hubungan baik; menghilangkan menghormati satu sama lain; menghilangkan damai;  menghilangkan cinta. Yang dihasilkan dari kesalahpahaman adalah hubungan yang menyakitkan.”~Djajendra

MOTIVASI 17042016