Belajar Gaya Kepemimpinan Dari Dalai Lama

“Sebenarnya Kebahagiaan Di Dalam Diri Adalah Bahan Bakar Sukses.” – Dr. John Hagelin

Seorang raja kecil telah terkepung oleh tentara komunis China, yang datang untuk menghapus semua tatakrama dan peradaban bangsa Tibet, dan kemudian untuk disesuaikan dengan ajaran komunis. Raja cilik yang bernama Dalai Lama terpaksa keluar meninggalkan negaranya, dan bermukim di Negara lain sambil tetap memperjuangkan adat, budaya, dan nilai-nilai spiritualitas Tibet dari ancaman ajaran komunis.

Saat ini Dalai Lama memberi pencerahan dan inspirasi buat rakyat Tibet dari sebuah negara bagian India, dia tidak berada di bumi yang melahirkan dirinya dan leluhurnya.

Walau Dalai lama tidak memimpin secara formal dalam sebuah negara, tapi dia mendapat perhatian khusus dari para kepala Negara lain. Dalai Lama telah menjadi milik dunia, dia saat ini bukan saja menjadi pemimpin rakyat Tibet, tapi dia telah menjadi inspirasi buat banyak orang di luar Tibet.

Dalai Lama tidak memendam dendam kepada orang – orang yang telah merusak tatanan kehidupan Bangsa Tibet. Ia mengajarkan cinta dan kasih sayang dalam berbagai wujud kebijaksanaan hidup. Ajaran Dalai Lama membuat jiwa, raga, dan pikiran menjadi lebih sejuk dan lebih bijaksana dalam melihat makna kehidupan ini.

Ketika Dalai Lama menerima kunjungan pengikutnya yang datang secara sembunyi – sembunyi agar tidak ketahuan penguasa komunis China, Dalai Lama tersenyum bahagia sambil memberikan pencerahan dan semangat hidup, agar  para pengikutnya bisa lebih sabar dan tabah dalam menghadapi segala macam penderitaan hidup.

Dalai Lama tidak mengajarkan kepada pengikutnya tentang balas dendam dan kebencian, tapi dia mengajarkan kepada pengikutnya tentang kepedulian dan kasih sayang. Dalai Lama memberi keteladanan hidup yang sederhana, bijaksana, dan tidak menciptakan lawan baru dalam hidupnya. Ia telah menunjukan keteladanan hidup untuk tidak hidup dengan kekerasan, kebencian, dan perasaan negatif. Sikap dan perilakunya jauh dari kesan berlebihan, dia adalah sosok yang sederhana, dia juga pribadi yang rendah hati, dia juga seorang jenius yang mengetahui makna hidup sebenarnya.

Untuk seminar/training hubungi www.djajendra-motivator.com