Memformulasikan Persoalan Sebelum Bertindak.

” Sesederhana Apa Pun Sebuah Persoalan Diperlukan Formula Yang Jelas, Sederhana, Tegas, Dalam Tindakkan Tanpa Ragu. Untuk Itu, Seorang Pemimpin Wajib Tahu Tentang Cara-Cara Memformulasikan Persoalan Sebelum Bertindak.” – Djajendra

Pekerjaan utama seorang pemimpin adalah menyelesaikan semua masalah, tantangan, persoalan, dan hambatan yang menghadang visi dan misi organisasi. Untuk itu, pemimpin harus terampil memformulasikan semua persoalan organisasi dalam bentuk yang sederhana, jelas, dan mudah untuk ditindaklanjuti oleh setiap orang di dalam organisasi tersebut.

Pemimpin harus memiliki integritas dalam sikap untuk menyimak setiap keadaan; pemimpin tidak boleh membiarkan dirinya hanyut bersama keraguan, tapi ia harus selalu siap dalam disiplin yang tegas dan lugas agar setiap keadaan dapat dikendalikan secara baik.

Pemimpin cerdas tidak asal membuat keputusan dan tidak asal bertindak, tapi ia akan mempelajari setiap hal secara detail dan rinci agar tindakkannya tidak menciptakan kesalahpahaman. Ia akan berpikir cerdas dan bertindak cerdas, tidak bertindak dalam ketidakpastian dan keraguan.

Pemimpin cerdas akan selalu merenung dan bertanya kepada pengetahuan diri terbaiknya sebelum mencari solusi yang andal, ia juga akan selalu memastikan tentang sebuah tindakkan yang baik dan yang tidak baik.

Ia adalah seorang pemimpin cerdas yang tahu cara-cara terbaik dalam memformulasikan setiap persoalan organisasi sebelum bertindak. Ia selalu berpikir untuk kepentingan semua pihak dan tidak sekedar menghibur hati sekelompok orang dengan keputusan dan tindakkan yang kurang jelas.

Untuk seminar/training hubungi www.djajendra-motivator.com